7684

Najczęściej Zadawane Pytania

Dlaczego Srebro Koloidalne Argentum200 ® jest żółte?

Srebro Koloidalne Argentum200 ® to tak zwane prawdziwe srebro koloidalne. Z powodu zawartości
nano-cząsteczek srebra prawdziwy koloid zawsze posiada zabarwienie. Rozproszone w nim cząsteczki
srebra blokują przechodzące przez nie światło o konkretnej długości fali (ok. 400 nm) – dlatego płyn
wygląda na ciemniejszy i zyskuje zabarwienie od żółtego do bursztynowego.

Czym Srebro Koloidalne Argentum200 ® różni się od innych dostępnych na rynku?

Srebro Koloidalne Argentum200 ® nie jest roztworem soli srebra, w związku z czym cechuje się
odpornością na działanie anionów (które niszczą srebro jonowe). Jest również odporne na działanie
promieniowania UV, jest trwałe, posiada niski wymiar cząsteczek (5-15 nm) w związku z czym ich
powierzchnia aktywna jest bardzo duża. Cechuje się bardzo wysoka zdolnością do penetracji i niszczenia
komórek drobnoustrojów.

Jak działa Srebro Koloidalne Argentum200 ®?

Srebro Koloidalne Argentum200 ® niszczy bakterie, wirusy i grzyby działając pośrednio oraz bezpośrednio.
Działanie bezpośrednie polega na uszkadzaniu enzymów drobnoustrojów – zakłóca to normalne funkcjonowanie ich organizmów
i nie mogą się dalej rozwijać. Działanie pośrednie opiera się o generowanie rodników tlenowych,
które niszczą DNA wewnątrz drobnoustrojów – dzięki temu wyhamowuje ich namnażanie się.

Jak odróżnić prawdziwe srebro koloidalne od nieskutecznych soli srebra?

Wystarczy dodać do roztworu sól kuchenną i wymieszać.
Jeśli spowoduje to pojawienie się mlecznego zabarwienia jest to dowodem na obecność soli srebra.

Co to jest prawdziwe srebro koloidalne?

Srebro koloidalne to wodny roztwór nano-cząsteczek srebra,
bez żadnych dodatków. Całkowita zawartość srebra jest wyrażona w jednostce ppm (ilość cząsteczek srebra na milion cząsteczek wody).

Jaka jest wielkość cząsteczek w Srebrze Koloidalnym Argentum200 ®?

Srebro Koloidalne Argentum200 ® zawiera cząsteczki srebra o wymiarach w większości 5-15 nm,
w postaci niejonowych drobin metalu. Dzięki tak małemu wymiarowi cząsteczek maja one maksymalnie dużą łączna
powierzchnię aktywna decydującą o skuteczności produktu.

Dlaczego Srebro Koloidalne Argentum200 ® jest sprzedawane w plastikowej butelce?

Srebro Koloidalne Argentum200 ® to tak zwane prawdziwe srebro koloidalne, które składa się z nano-cząsteczek srebra zawieszonych w wodzie.
Pozostaje ono stabilne w butelce z tworzywa sztucznego (PET) i nie wymaga szklanego opakowania.
Można je również przechowywać w przezroczystych opakowaniach ponieważ jest niewrażliwe
na działanie promieniowania UV. Tylko prawdziwe, niejonowe srebro ma takie właściwości,
wiele produktów reklamowanych jako srebro koloidalne to produkty jonowe, które muszą być przechowywane
w ciemnym szkle ponieważ tracą właściwości przy kontakcie z plastikiem i światłem.

Dlaczego cząsteczki srebra nie opadają na dno butelki?

Cząsteczki srebra w rozmiarze nano posiadają tak zwany ładunek powierzchniowy,
który odpycha je wzajemnie od siebie i utrzymuje w stanie rozproszonym
(jako koloid). Ładunek ten zwany jest potencjałem elektrokinetycznym i jest ujemny.

Czy pojedyncze cząsteczki srebra to to samo co atomy srebra?

Jedna cząsteczka srebra składa się średnio z 3900 atomów srebra (średnica pojedynczego atomu to 0,288 nm).
Istnieją tak zwane siły van der Waalsa, które powodują łączenie się pojedynczych atomów w cząsteczki.
Kiedy te cząsteczki powstaną, na ich powierzchni gromadzi się ładunek elektryczny (potencjał elektrokinetyczny),
który zapobiega dalszemu zbijaniu sie cząsteczek w większe. W ten sposób formuje się nano-koloid.
Część producentów reklamuje swój produkt jako srebro monoatomowe – jest to całkowita nieprawda przecząca prawom fizyki
(siły van der Waalsa zawsze połączą atomy w cząsteczki w koloidzie).

Dlaczego mały rozmiar cząsteczek jest taki ważny?

Mały rozmiar cząstek determinuje ich większą powierzchnię całkowitą. Im większa jest powierzchnia całkowita
tym większa jest zdolność koloidu do reagowania z otoczeniem (tym samym mocniej oddziałuje na komórki drobnoustrojów – kontaktują
się one z większą powierzchnia metalicznego srebra).
Srebro Koloidalne Argentum200 ® zawiera cząsteczki srebra o wymiarach w większości 5-15 nm.