76845-(733

Srebro Koloidalne Argentum200 ® – Jakość Potwierdzona Badaniami

Argentum200 ® to srebro koloidalne o optymalnej wielkości cząsteczek oraz gwarantowanej zawartości
srebra, co potwierdzono profesjonalnym badaniem pod mikroskopem elektronowym.

Srebro Koloidalne Argentum200 ® zostało pozytywnie zweryfikowane w szczegółowym badaniu dermatologicznym i
jest w 100% bezpieczne oraz skuteczne. Nie było nigdy testowane na zwierzętach.

Ag SEM

Działanie antybakteryjne Srebra Koloidalnego Argentum200 ®

Argentum200 ® poddano badaniu mikrobiologicznemu w celu sprawdzenia jego aktywności antybakteryjnej. Przeprowadzono eksperyment, w którym bakterie będące patogenami człowieka (Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Salmonella entherica, Pseudomonas aeruginosa, Micrococcus sp., Klebsiella oxytoca), hodowano na podłożach z gradientem srebra koloidalnego. Roztwór Srebra Koloidalnego Argentum200 ® wykazał działanie przeciwbakteryjne wobec wszystkich badanych szczepów bakterii oraz zahamował rozwój w przypadku do 99% poddanych badaniu szczepów bakterii.

1

Escherichia coli

2

Staphylococcus aureus

3

Salmonella enterica

4

Pseudomonas aeruginosa

Prawdziwe Srebro Koloidalne Argentum200 ®

Na rynku znajduje się wiele produktów, które opisywane są jako srebro koloidalne, jednak nie każde srebro jest ”prawdziwe”.

Co to oznacza? Osoby poszukujące srebra koloidalnego mogą zetknąć się z trzema typami produktów:
srebrem jonowym, srebrem białkowym oraz prawdziwym srebrem koloidalnym.

Każdy z nich opisywany jest jednakowo jako srebro koloidalne, jednak nie każde nim jest. Na czym polega różnica?

Srebro Jonowe – Dlaczego Nie Działa?

Do tej kategorii zalicza się większość obecnych na rynku produktów sprzedawanych jako srebro koloidalne. Srebro jonowe zawiera w 90% jony srebra, a tylko ok. 10% srebrnych cząsteczek. Jony srebra wytwarzane są w procesie elektrolizy, a końcowy produkt nazywany jest zwykle elektrokoloidem. Jednak ze względu na fakt, że 90% cząsteczek stanowią jony srebra, bardziej właściwą nazwą byłby “roztwór srebra“.

Reklamy tego typu produktów niesłusznie głoszą, że jony srebra to małe cząsteczki srebra lub opisują produkt jako składający się z jonowych cząsteczek srebra. W nauce nie istnieje coś takiego jak jonowe cząsteczki srebra. Cząsteczki to nie jony, a jony srebra to nie cząsteczki. Nie są to jednoznaczne terminy, nie stanowią synonimów i nie można ich stosować zamiennie. Z technicznego punktu widzenia jon srebra to atom posiadający ładunek elektryczny, któremu brakuje jednego elektronu.

Srebro jonowe jest wysoce reaktywne i posiada ładunek dodatni. To, tzw. kation, który zawsze, gdy nadarza się możliwość, łączy się z cząsteczkami o ładunku ujemnym. W ludzkim ciele najczęściej występującym anionem (cząstka o ładunku ujemnym) jest anion chlorkowy, np. w soku żołądkowym. Jony srebra po dostaniu się do organizmu natychmiast się z nim łączą, tworząc nierozpuszczalną sól – chlorek srebra. Takiej właściwości nie wykazują obojętne elektrycznie cząsteczki srebra.

Dlaczego jest to istotne? Chlorek srebra nie posiada żadnych właściwości, które są przypisywane srebru koloidalnemu, a co ważne aż 90% srebra zamienia się w tę lub inne sole w zetknięciu z anionami występującymi w organizmie. Typowe srebro jonowe o stężeniu 10 ppm zawiera w 90% srebro w postaci jonowej i tylko 10% srebra w postaci cząstek, co oznacza, że rzeczywiste stężenie srebra koloidalnego to tylko 1 ppm. Stosowanie bardzo stężonych jonowych form srebra (100 ppm i powyżej), może spowodować argyrię, czyli stałe odbarwienie skóry na kolor niebieski.

Jak rozpoznać srebro jonowe? Srebro jonowe wygląda jak czysta woda, lub posiada bardzo delikatny żółty odcień. Nie cechuje się żadnym konkretnym kolorem, ponieważ jest rozpuszczone w wodzie, tj. sól lub cukier, przez co jest sprowadzone do postaci jonowej. Na rynku istnieje wiele produktów opisywanych jako srebro koloidalne, wśród których większośc stanowi srebro jonowe. Jak nie dać się oszukać? Wystarczy spojrzeć na zabarwienie cieczy – jeżeli kolor jest przezroczysty i klarowny to produkt jest zwykłym srebrem jonowym, a nie prawdziwym srebrem koloidalnym. Srebro jonowe musi być bezwzględnie przechowywane w szklanych, ciemnych butlekach, w przeciwnym razie jego jakość stopniowo zacznie ulegać pogorszeniu. Prawdziwe koloidy srebra są odporne na działanie światła.

W celu weryfikacji rodzaju produktu można też przeprowadzić prosty eksperyment – wykonalny w każdej kuchni. Wystarczy dosypać do produktu só kuchenną i zamieszać. Jeżeli w roztworze znajdują się jony srebra, wytworzy się mleczny osad, którym jest chlorek srebra – nierozpuszczalna sól. Jednak, żeby chlorek srebra stał się widoczny należy wiedzieć, że powinien cechować się stężeniem nie mniejszym niż 10 ppm. Może też zaistnieć sytuacja, w której badany roztwór srebra będzie klarowny nawet po dodaniu soli i będzie to świadczyć o tym, że nie znajdowały się w nim żadne jony srebra. Testy laboratoryjne wykazują, że niektóre produkty opisywane jako srebro koloidalne nie zawierają srebra w żadnej postaci i są po prostu czysta wodą.

Srebro Białkowe – Mała Moc Działania

Druga najczęściej spotykana forma srebra to srebro białkowe, które składa się z metalicznych cząsteczek srebra na podłożu białkowym. Tego typu produkty występują w bardzo wysokich stężeniach nawet do 20 000 ppm. Większość producentów nie wspomina o obecności cząsteczek białka w danym produkcie i bezpodstawnie oznacza go jako srebro koloidalne.

Srebro białkowe składa się zazwyczaj z bardzo dużych cząsteczek srebra – tak dużych, że do zawieszenia ich w wodzie potrzebne jest podłoże białkowe. Białko otaczając cząsteczki srebra zapewnia im dodatkową wyporność i chroni przed zatonięciem. Obecność białka (najczęściej jest to żelatyna – białko zwierzęce), stwarza ryzyko zanieczyszczenia i rozwoju bakterii w produkcie.

Spośród 3 typów srebra koloidalnego, produkty zawierające białko charakteryzują się najmniejszą całkowitą powierzchnią aktywną cząsteczek srebra i najmniejszą mocą działania. Wynika to z faktu, że wielkość powierzchni aktywnej wpływa na skuteczność produktu, im mniejsza powierzchnia pojedynczych cząsteczek, tym większa siła działania. Srebro białkowe natomiast charakteryzuje się bardzo dużą wielkością cząsteczek, dlatego jest mniej skuteczne niż srebro koloidalne lub jonowe.

Prawdziwe Srebro Koloidalne Argentum200 ®

Srebro Koloidalne Argentum200 ® to tak zwane prawdziwe srebro koloidalne. Ze względu na skomplikowany proces i wysokie koszty produkcji jest najmniej rozpowszechnionym handlowo rodzajem srebra. Prawdziwe srebro koloidalne składa się w 80% z cząstek srebra, a pozostałe 20% stanowią jony srebra.

Czynnikami decydującymi o jakości prawdziwego srebra koloidalnego są zawartość cząsteczek srebra oraz ich bardzo aktywna powierzchnia całkowita. W srebrze koloidalnym cząsteczki o rozmiarach nanometrowych tworzą koloid, dzięki czemu nie zachodzi konieczność zastosowania podłoża białkowego do zawieszenia ich w wodzie. Nanocząsteczki, dzięki potencjałowi elektrokinetycznemu wzajemnie sie odpychają utrzymując stabilny koloid. Metalowe cząsteczki srebra w kontakcie z organizmem ludzkim pozostają nienaruszone (np. przez kwas solny), dlatego są w stanie niszczyć patogeny.

Z powodu wysokiej koncentracji nanocząsteczek srebra, prawdziwy koloid nigdy nie przypomina wyglądem wody. Jego cechą charakterystyczną jest wyraźne zabarwienie, które może przybierać barwę od żółtej aż po bursztynową. Srebro koloidalne cechuje się ciemniejszym kolorem, ponieważ rozproszone w wodzie cząsteczki srebra blokują przechodzące przez nie światło o konkretnej długości fali, która wynosi ok. 400 nm.

Prawdziwe Srebro Koloidalne Argentum200 ® może być przechowywane nawet w przezroczystych, plastikowych butlekach, ponieważ nanocząsteczki srebra są niewrażliwe chemicznie i całkowicie odporne na niszczący wpływ promieniowania UV.

kulkimale
lek